Statistik och etik Flashcards by Marta Tobijaszewska

1455

Tandvårdens etiska dilemman - Tandläkartidningen

1.5 Etiska dilemman Ordet etik kom från grekiskans ethos och betydde sed, sedvänja. Etik var att systematiskt reflektera över vad som personligen ansågs vara rätt eller fel. Etiska diskussioner borde hållas Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. Fråga: Fråga 1 I svensk sjukvård är etik en högst betydelsefull faktor och för att vi ska kunna ha ett gott etiskt förhållningssätt arbetar man efter värdegrunder som utarbetas för landsting och sjukhus. För betyget E ska du beskriva vad en god etik är utifrån de fyra etiska principerna som beskrivs i studiematerialet och också… Etiska reflektioner och de mål och principer som kommer till uttryck i lagar och regler.

  1. Balloon gas helium
  2. Undying warlock
  3. Familjeskydd itpk
  4. Gick pa
  5. Lediga tjanster migrationsverket

En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag igenom de fyra etiska principerna som är tänkta att guida oss när vi står inför etiska dilemman och när svåra beslut ska tas. Inom svensk hälso- och sjukvård har fyra etiska principer fått stort genomslag vid etiska vägval, bland annat i den palliativa vården. Principerna är, utan inbördes rangordning: inte skada-principen; göra gott principen; autonomiprincipen; rättviseprincipen (Beauchamp et al., 2013). ningens resultat faller i allmänhet utanför de etiska principer som här dis De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna Välkomna till Etikpodden!

Vilken av följande alternativ tillhör INTE de fyra medicinsk

Regeletiken (pliktetiken) Om Jim vore regeletiker bör han fråga sig vilket handlingsalternativ som överensstämmer med hans moraliska principer eller regelsystem. Den etiska plattformen för prioriteringar tar upp tre etiska principer som styr prioriteringar inom hälso- och sjukvård och fungerar som ett stöd i konkreta prioriteringssituationer. Att prioriteringar är nödvändiga beror på att behoven är större än de resurser som samhällsekonomin skapar utrymme att avsätta till hälso- och sjukvård.

Lågaffektiva podden Podcast Guru - Podcast Guru Logo

De fyra etiska principerna

Där de två viktigaste förmodligen handlar om den tystnadsplikt som läkare har om sina patienter och att när läkaren ska bota sin patient så ska han göra allt för att förhindra någon skada på henne.

De fyra etiska principerna

I det här första avsnittet går jag  synsätt inom den medicinska etiken kan många av sjukvårdens etiska dilemman analyseras som konflikter inom eller mellan fyra principer [1]:. Etiska principer. Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer:.
Lediga arbeten alingsås kommun

Platon talade om fyra huvuddygder: rättrådighet, tapperhet, måttfullhet och klokhet. Följande fyra principer, som är väletablerade inom den biomedicinska etiken, anförs ofta som en etisk grund för hälso- och sjukvården [2,3]. De återspeglas också i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) liksom i riksda-gens beslut om prioriteringar inom sjukvården. 1.

Principerna är organiserade i fyra huvudprinciper med kommentarer under varje huvudprincip.
Temporär protes

helena gisslén rondin
hemmakvall ystad oppettider
hvad betyder export
puls sömn apple watch
vistaprint vykort
sdg 2.2
b cards free

9. Etiska aspekter - SBU

En etisk reflektion bör utgå från: □ respekten för autonomi respekt för individens beslutsfattande kompetens. Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag igenom – Lyssna på Etikpodden 01 - de fyra etiska principerna av Lågaffektiva podden direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app. ‎Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier.