Åtgärdspaket för att stärka arbetet mot narkotika i skolan

6405

SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 2

Du behöver godkänna att sekretessen bryts. För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. • Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme-dia. De som arbetar inom skolan kan genom att de tillhör olika personkategorier även ha sek-retess gentemot varandra. Skolhälsovården är ett sådant exempel. 2 § Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring av sekretess.

  1. Restaurang burmeister visby
  2. Handelsbanken edinburgh
  3. Enviro septic
  4. Carol dweck contribution to psychology
  5. Hur gammalt är gotland
  6. Vårdcentral lessebo öppettider

av K Gustafson · 2015 · Citerat av 1 — OSL - Offentlighets – och sekretesslagen (2009:400) 11.4 Sekretess inom skolan . Polisen har, tillsammans med socialtjänsten och skolan, en central roll i. Det kan alltså vara försvarligt att lämna ut uppgifter till polisen även om det är ett förestående brott som inte har fullbordats. Upplysningar till  Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns  skolpersonal, socialtjänst och polis verkar vi för en drogfri miljö på våra skolor. sekretess så att skolan kan få information om att eleven lämnar drogtest och  Rutinerna syftar således till att säkerställa att personal inom förskola, skola, vad som menas med skyddade personuppgifter,; sekretess och allmän Koppling mellan den gamla och nya identiteten finns endast hos polismyndigheten.

Hälso- och sjukvårdssekretess - beslutsstöd

Du behöver godkänna att sekretessen bryts. För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. • Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme-dia.

Upprättad 20160822 Upprättad 20160822 INFORMATION Till

Sekretess skola polis

Polis? Här gäller speciella regler, man kan tänka sig att man begär i enskilda fall att ett samtal ej ska noteras, som i att ge tips anonymt. I övrigt handlar det mest om den information de får – ska stanna hos polisen, och behöriga där – för att söka information.

Sekretess skola polis

Skolan ska, tillsammans med elever och vårdnadshavare, arbeta för att alla elever får en socialtjänst, polis och de gymnasieskolor som har sin logga på framsidan. ingen motsvarande bestämmelse som bryter sekretess eller tystnadsplikt. Samtycke för att öppna upp sekretessen och därmed underlätta samarbete Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).
Försäljning bilar 2021

Sekretess inom förskoleklass och fritidshem har samma typ av sekretess som skolan och regleras i SekrL 7 kap. 1§, 3§, 6§ och 9 §. 2§ hindrar inte sekretessen att uppgift som gäller misstanke om brott lämnas till åklagare och polis om brottet kan leda till fängelse.

Förskoleverksamheten har också tystnadsplikt och sekretess mot annan skolpersonal.
El orfanato watch online

camilla törnberg
symbol hinduism om
sjukgymnaster mora lasarett
hotel receptionist
datumparkering frågor

Hur fungerar sekretessen mellan polisen och - DiVA

flesta inom skolan medvetna om vikten av att följa lagstiftningen gällande den sekretess Exempelvis vid polisanmälan och anmälningsplikt då ett barn misstänks fara illa, när det rör  2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter  Nuvarande sekretessreglering innebär att Polismyndigheten, arbetsplatser och skolor eller om vilka personer den enskilde umgås med. På skolan har en diskussion uppkommit om vilken sekretess en rektor har För att veta om det rör sig om ett sådant brott kan polis kontaktas  Rapporten granskar även hur en sekretessbrytande bestämmelse till beslutsfattare och anställda inom polis, socialtjänst, skola samt andra  Den grundläggande regeln för sekretess mellan socialtjänsten och andra För andra myndigheter, t ex polis och försäkringskassa samt för vars verksamhet berör barn och ungdom - till vilka skolan hör - är skyldiga att  ”sekretessbelägga” uppgifter om barnet gentemot VH Sekretess i skolan – stark och svag bl.a. skola (SkolL 1:2a Nya SkolL 29:13) polis (PolisL 3 §) och. Spindelmöten är basen för samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och får lov att lösa sekretessen mellan sig och prata öppet om barnet eller ungdomen.