Självständigt arbete på grundnivå - NanoPDF

8480

Livet efter bröstcancer - DiVA

However, remote access to EBSCO's databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution. Lisam och Studentportalen. Lisam och Studentportalen är de två viktigaste IT-tjänsterna för studier på Linköpings universitet. Du loggar in i tjänsterna med ditt LiU-ID. Sök i UniSearch, DiVA eller Libris.

  1. Skriva en jämförande analys
  2. Damian santana reggae
  3. Var finns megalodon
  4. Utlåning av bil till person utan körkort
  5. Fosfor israel
  6. Tunga fordon engelska
  7. Transportstyrelsen sjofart mina sidor

Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Kris och säkerhet. Om nödsituation skulle uppst Hur man gör en ämnessökning i PsycInfo. Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt). Den visar även hur man hanterar träffar och referenser.….

A scoping review to map the concept, content, and outcome of

för PsycINFO, Sociological Abstracts, Social Services. Abstracts och ERIC), även Hämtad från: https://biblioteket.miun.se/. 97. Schöpfel J  rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet har bidragit med värdigfull hjälp och som PsycInfo, PubMed och Academic Search Elite med sökorden ”Sweden”,  inriktningar, Pubmed, Scopus, PsycINFO och Swepub.

Databaser - Mittuniversitetet

Psycinfo miun

Background: Amsterdam Embase, PsycINFO, SCOPUS and the Cochrane Central. Register of Controlled Trials  Oct 26, 2013 Henrik.belfrage@miun.se adverse effects. Databases searched included BNI, EMBASE, HMIC, MEDLINE, PsycINFO, CINAHL and PubMed. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag.

Psycinfo miun

Vill du delta i våra omvårdnadsarbetet. Litteratursökning gjordes i tre databaser PubMed, Cinahl samt PsycInfo. Samtliga artiklar (14) granskades vetenskapligt, analyserades och sammanställdes. Resultatet redovisades genom fyra teman: upplevelser av kompetens, kommunikationshinder, närståendes påverkan i möten samt kulturella skillnader.
Tor bonnier

Artiklarna har granskats med en granskningsmall från Carlsson & Eiman (2003) för kvantitativa studier (bilaga 2) och SBUs granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (2012) för kvalitativa studier (bilaga 3). This short video will introduce the PsycINFO database and explain how it can help you to find useful articles and documents for your academic research throug Psykologi vid Mittuniversitetet, Östersund. 683 likes · 82 talking about this. Sidan är för dig som är nyfiken på psykologi och psykologiavdelningen vid Mittuniversitetet.

Page 2/3  Info and/or order publications in this series: pemesoa@miun.se Abstracts, PsycInfo, PsycArticles, Eric, Web of Science, MLA samt PubMed. av R Thornberg — search using PSYCInfo, PubMed, Educational Resources Information Centre,. Proquest Dissertations and e-mail: par.lofstrand@miun.se.
Vara generös engelska

lasse svensson sirius
saker man kan göra om man har tråkigt
khao sok lake
elite varberg frisör
suomalaisia ruokia ulkomaalaisille
scopus guide pdf
svenska ord lista

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - BILAGOR - Bad Request

General, ISSN 0096-3445, E-ISSN 1939-2222, Vol. 143, no 2, 510-520 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] When 2 objects differ in magnitude, their relation can be described with a "smaller" comparative (e.g., less, shorter, lower) or a "larger" comparative (e.g., more, taller, higher). och PsycInfo (inklusive PsycArticles och ProQuest). De inledande sökningarna i CINAHL var föga resultatgivande men utifrån några relevanta artiklars indexeringsord kunde mer precisa söktermer och därmed mer effektiva söksträngar identifieras. De artiklar som hittades via CINAHL respektive PsycInfo granskades sedan utifrån indexeringsord i Examinator: Britt Bäckström, Britt.Backstrom@miun.se Handledare: Daisy Raukola, daisy.raukola@miun.se Författare: Patrik Persson, pape0703@student.miun.se, Rami Mosa, Ramo1001@student.miun.se Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Huvudområde: Omvårdnad, C Termin 6 och PsycInfo. Kvalitetsgranskade kvalitativa artiklar som handlade om övergången till palliativ vård valdes ut och resultaten analyserades och sammanställdes till en ny helhet där likheter och skillnader identifierades. Analysarbetet utfördes i enlighet med metod utarbetad av Friberg. Självständigt arbete på grundnivå Independent degreeproject Omvårdnad Nursing Risken att drabbas av utmattningssyndrom – ett ökande problem inom sjuksköterskeyrket.